Activiteiten


Samen bidden
‘Gebed verplaatst onze aandacht van het probleem naar de kracht, van de bezorgdheid naar de Almachtige’ – Corrie ten Boom

Elke woensdagavond komen we bij elkaar om te bidden en te danken voor elkaar, voor de vervolgde kerk, voor het zendingswerk en voor nog zoveel meer. Na afloop drinken we samen koffie.
Inloop met koffie: vanaf 19.15 uur
Bidden: 19.30-20.30 uur
Plaats: roulerend bij mensen thuis

Bijbelstudie
Na het gebedsuur is er om de twee weken bijbelbespreking. Iemand geeft een korte inleiding, waarna er samen doorgesproken wordt over het bijbelgedeelte of een actueel onderwerp. Deze avond duurt tot half tien.

Vrouwenkring
Een groepje vrouwen komt regelmatig bij elkaar om dingen uit het leven van alledag met elkaar te delen en zich samen te verdiepen in de Bijbel. Hartelijk welkom. De kring is niet speciaal voor vrouwen uit de VvG Barneveld, maar open voor wie wil. Elke twee weken is er kring. Er zijn echter twee studies, die afwisselend aan de beurt zijn, omdat niet iedereen zo frequent kan komen. Wie een keer per maand tijd heeft, kan op deze manier toch een compleet onderwerp volgen.

Jongeren
Voor tieners en jonge mensen zijn er verschillende kringen. Op zaterdagavond is er om de week club voor tieners van 11-15 jaar. Voor de 16-plussers is er jongerenkring, ook op zaterdagavond. Deze activiteiten zijn niet alleen voor de jongeren binnen de gemeente, maar ook vrienden en vriendinnen van buiten zijn van harte welkom!

Broederontbijt
De mannen uit de VvG Barneveld ontbijten af en toe samen op zaterdagochtend. Dit geeft hun tijd om samen te sparren en met elkaar op te trekken.