Samenkomst op zondag

We houden onze zondagse samenkomst in de kantine van korfbalvereniging ODIK aan de Wethouder Rebellaan 140 in Barneveld.

Onze samenkomst op zondag bestaat uit twee delen: de eredienst en de woorddienst. Tussendoor hebben we een pauze.

Eredienst 10.00 – 11.10 uur
Op zondag komen we om tien uur bij elkaar. We beginnen de week met het brengen van dank en aanbidding aan de Heer. Dit doen we door samen te zingen, te bidden, Bijbelgedeelten te overdenken en het avondmaal te vieren. Omdat de Heer Jezus zijn leven voor ons gaf, staat Hij centraal in de dienst. Met de wekelijkse viering van het avondmaal denken we aan het lijden en sterven van de Heer Jezus en aan zijn opstanding uit de dood. We doen dit omdat Hij ons gevraagd heeft dit te blijven doen totdat Hij terugkomt. Kenmerkend is de vrije deelname van broeders om in de dienst iets naar voren te brengen. Er is geen vaste liturgie, maar iedere broeder kan op zijn beurt bijvoorbeeld een lied opgeven of een gebed uitspreken. We geloven dat de Heilige Geest de gemeente daarin leiding wil geven.


Woorddienst 11.15 – 12.00 uur
In het tweede deel van de samenkomst willen we luisteren wat God tot ons wil zeggen vanuit zijn Woord. We geloven dat heel de Schrift door God ingegeven is en nuttig om daarmee te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de rechtvaardigheid, opdat de mens die God toebehoort, volmaakt zou zijn, tot elk goed werk volkomen toegerust. (2 Tim.3:16,17) Ook deze diensten zijn meestal vrij, broeders spreken afwisselend. Ongeveer een keer per maand wordt er een spreker uitgenodigd of onderling afgesproken wie er zal preken. Zie Agenda.

Afsluitend drinken we samen koffie en is er tijd voor ontmoeting.

Deelname avondmaal
U bent van harte welkom in onze diensten. Wij belijden dat er één wereldwijde gemeente van Jezus Christus is en dat ieder die daartoe behoort welkom is aan de tafel van de Heer. Als u mee wilt doen aan het avondmaal, vinden we het wel fijn om voor de samenkomst even met u te spreken. Dat kan bij aankomst, maar u mag ons ook eerder in de week bellen (zie Contact) Wij gaan ervan uit dat als u bij ons avondmaal wilt vieren, u Jezus Christus kent als uw Verlosser en Heer, en dat u in uw eigen kerk of gemeente ook meedoet aan het avondmaal.

Samen eten
Ontmoeting en samen optrekken is een belangrijk onderdeel van het gemeente-zijn. Dat gebeurt op verschillende manieren. Een vast onderdeel is dat we elke eerste zondag van de maand samen eten na de dienst. En zoals de diensten samengesteld worden doordat ieder wat meeneemt (1 Kor.14:26), zo doen we dat ook met de maaltijden. Gasten zijn van harte welkom om mee te eten, er is altijd meer dan genoeg!