Wat geloven wij?


Wij geloven dat God de hemel en aarde geschapen heeft door zijn woord. Als hoogtepunt van de schepping maakte Hij de mens om in relatie met Hem te leven. Maar de mens koos een eigen weg, los van God. Deze val in de zonde verbrak de volmaakte harmonie tussen God en mens en had de eeuwige dood van de mens tot gevolg. God liet echter niet los, maar zocht de mensen weer op. Hij kwam met een plan om de verbroken relatie te herstellen. Jezus Christus, de Zoon van God, werd mens en kwam op aarde. Hij leefde een volmaakt leven en gaf God in alles de eer. Op het dieptepunt van de menselijke geschiedenis verwierp de mensheid Jezus en hing Hem aan het kruis. Maar juist in die uren van lijden aan dat kruis nam Hij de straf van de heilige God op zich, de straf die mensen hadden verdiend. Jezus Christus bracht redding aan een verloren mensheid. Hij stierf, maar stond op de derde dag weer op uit het graf. Daarmee bewees Hij Gods Zoon te zijn. Iedereen die gelooft dat Jezus voor zijn of haar zonden stierf, mag zich volgens de Bijbel een kind van God noemen en hoeft niet meer bang te zijn voor het oordeel van God.

Deze boodschap van redding willen we als gemeente graag uitdragen. Omdat we houden van de Heer die zijn leven voor ons overhad, willen we Hem volgen in ons persoonlijk leven en als gemeente. De Bijbel is daarin ons richtsnoer, omdat we de woorden die de Almachtige tot ons spreekt serieus nemen. We geloven dat de Bijbel het onfeilbare, geïnspireerde en gezaghebbende Woord van God is.

We verwachten dat het niet lang meer zal duren voordat de Heer Jezus terugkomt om zijn gemeente bij zich te nemen en dat de profetie├źn over de eindtijd in vervulling zullen gaan. Dat motiveert ons om ons leven aan Hem toe te wijden en anderen te vertellen over de redding die Hij aanbiedt. In navolging van Christus willen we ons hart openen voor mensen om ons heen en een warme, gastvrije plek bieden aan ieder die dat nodig heeft.