ANBI

De belastingdienst heeft de Vergadering van gelovigen Barneveld aangemerkt als ANBI. Hieronder vind u de informatie die openbaar dient te zijn voor een ANBI-instelling.

NaamVergadering van gelovigen Barneveld
Juridische vormKerkgenootschap
RSIN / fiscaal nummer8202 05 606
KvK-nummer50283839
CorrespondentieadresMinorcalaan 1
Plaats3772 WV Barneveld
SamenkomstruimteKantine Odik, Wethouder Rebellaan 140, 3771 KA Barneveld
Unieke url ANBI-publicatie
Websitewww.vvgbarneveld.nl
E-mailadresinfo@vvgbarneveld.nl
BestuursmodelBottom-up model. De gemeentevergadering is eindverantwoordelijk en heeft de mogelijkheid om oudsten te erkennen. Deze oudsten zijn verantwoording verschuldigd aan de gemeentevergadering. Op dit moment zijn de oudsten D. van Scharrenburg en B. van der Snoek.
BeloningsbeleidEr worden geen beloningen verstrekt, alle werkzaamheden worden door vrijwilligers gedaan. Gemaakte kosten kunnen gedeclareerd worden.
Financiëel beleidVoor collecten en giften is één bankrekening beschikbaar. Binnen deze ene rekening is een verdeling over de verschillende kassen. Deze rekening wordt door een kascommissie beheerd. Jaarlijks wordt over alle kassen een verslag van inkomsten en uitgaven gemaakt.  Dit verslag wordt door een kascontrolecommissie gecontroleerd en in de gemeentevergadering ter goedkeuring voorgelegd. Het boekjaar valt samen met het kalenderjaar.
Beschrijving van de doelstellingHet organiseren van bijeenkomsten voor christenen in Barneveld die een gemeenschap vormen onder de naam Vergadering van Gelovigen. In deze samenkomsten is iedereen van harte welkom. Daarnaast willen we ons uitstrekken naar anderen in Barneveld in de vorm van het verspreiden van het Evangelie van Jezus Christus, de Zoon van God en waar nodig en mogelijk het geven van praktische hulp.
Hoofdlijnen beleidsplan 2020 – 2024Beleidsplan 2020-2024


Gegevens 2022
De gedetailleerde financiële verslagen over 2022 van alle vier kassen zijn gecontroleerd door de kascontrolecommissie en akkoord bevonden. Dit is vervolgens geaccordeerd door de gemeentevergadering van 24 mei 2023. Een samenvatting van alle verslagen is opgenomen in onderstaand ‘standaardformulier publicatieplicht kerkgenootschappen’.
Verslag van uitgeoefende activiteitenActiviteitenoverzicht 2022
Financiële verantwoordingStandaardformulier publicatieplicht 2022


Gegevens 2021
De gedetailleerde financiële verslagen over 2021 van alle vier kassen zijn gecontroleerd door de kascontrolecommissie en akkoord bevonden. Dit is vervolgens geaccordeerd door de gemeentevergadering van 25 mei 2022. Een samenvatting van alle verslagen is opgenomen in onderstaand ‘standaardformulier publicatieplicht kerkgenootschappen’.
Verslag van uitgeoefende activiteitenActiviteitenoverzicht 2021
Financiële verantwoordingStandaardformulier publicatieplicht 2021


Gegevens 2020
Verslag van uitgeoefende activiteitenActiviteitenoverzicht 2020
Financiële verantwoordingKas 1 en 3
Kas 2 (Zorg voor anderen)
Kas Huishouding
Begroting 2021 voor Kas Huishouding


Gegevens 2019
Verslag van uitgeoefende activiteitenActiviteitenoverzicht 2019
Financiële verantwoordingKas 1 en 3
Kas 2 (Zorg voor anderen)
Kas Huishouding


Gegevens 2018
Verslag van uitgeoefende activiteitenActiviteitenoverzicht 2018
Financiële verantwoordingKasverslagen 2018
Hoofdlijnen beleidsplan 2018 – 2023Beleidsplan 2018-2023


Gegevens 2017
Verslag van uitgeoefende activiteitenActiviteitenoverzicht 2017
Financiële verantwoordingKasverslagen 2017