De eredienstHet eerste deel van onze wekelijkse samenkomsten bestaat uit de viering van het avondmaal, ofwel ‘’ broodbreking ‘’.

Hierbij staat aanbidding en lofprijzing centraal.

Hier hanteren we een open en vrije deelname door broeders. Wij geloven dat de Heilige Geest de gemeente wil leiden in de gebeden, in het lezen van Bijbelgedeelten, zingen van liederen, uitleg en getuigenissen.