ANBI


De belastingdienst heeft de vergadering van gelovigen in Barneveld aangemerkt als ANBI. Hieronder vind u de informatie die openbaar dient te zijn voor ANBI-instelling.

Naam: Vergadering van gelovigen te Barneveld
Fiscaal nummer: 8202 05 606
Correspondentieadres: Pr. Magrietlaan 10 3925 HD te Scherpenzeel.
Samenkomstruimte: Odik kantine Wethouder Rebellaan 140 3771 KA te Barneveld.
Hierbij het beleidsplan 2018-2023 Beleidsplan-Vergadering-Van-Gelovigen-Barneveld-2018-2023
Beloningsbeleid: Alle werkzaamheden die personen in ons midden doen, worden als vrijwilliger gedaan. Er worden geen beloningen verstrekt. Gemaakte kosten kunnen gedeclareerd worden.
Verslag uitgeoefende activiteiten: Iedere zondag de zondag de samenkomsten rondom de Heere Jezus in Eredienst (avondmaal) en woordverkondiging. wekelijks is er een bidstond en 1 keer per 2 weken Bijbelstudie. Daarnaast gemiddeld 4 keer per jaar een gemeenteraad waar alle plaatselijke broeders en zusters verwacht worden. Hier worden de zaken rondom onze samenkomsten besproken.
Financiƫle verantwoording: Voor de collecten en giften zijn 4 bankrekeningen beschikbaar. Elke bankrekening is voor een verschillende kas, welke door 1 of 2 broeders beheerd word(en). Iedere kas maakt jaarlijks een verslag van inkomsten en uitgaven. Dit verslag wordt door een kascommissie gecontroleerd en aan de gemeenteraad ter goedkeuring voorgelegd. Het boekjaar valt samen met het kalenderjaar. Voor het jaarverslag van 2017 klik Hier