De Woordverkondiging


Bij het tweede deel van de dienst ligt het accent op prediking en onderwijs uit de Bijbel.

Soms worden sprekers uitgenodigd of wordt van te voren onderling afgesproken wie de Bijbeluitleg zal geven, maar meestal houden we vast aan samenkomsten die niet van te voren zijn ingericht.