ANBI


De belastingdienst heeft de Vergadering van gelovigen Barneveld aangemerkt als ANBI. Hieronder vind u de informatie die openbaar dient te zijn voor een ANBI-instelling.

NaamVergadering van gelovigen Barneveld
Juridische vormKerkgenootschap
RSIN / fiscaal nummer8202 05 606
KvK-nummer50283839
CorrespondentieadresPrinses Magrietlaan 10
Plaats3925 HD Scherpenzeel
SamenkomstruimteKantine Odik, Wethouder Rebellaan 140, 3771 KA Barneveld
Unieke url ANBI-publicatie
Websitewww.vvgbarneveld.nl
E-mailadresinfo@vvgbarneveld.nl
BestuursmodelBottom-up model. De gemeentevergadering is eindverantwoordelijk en heeft de mogelijkheid om oudsten te erkennen. Deze oudsten zijn verantwoording verschuldigd aan de gemeentevergadering. Op dit moment zijn de oudsten D. van Scharrenburg en B. van der Snoek.
BeloningsbeleidEr worden geen beloningen verstrekt, alle werkzaamheden worden door vrijwilligers gedaan. Gemaakte kosten kunnen gedeclareerd worden.
Financiëel beleidVoor collecten en giften zijn drie bankrekeningen beschikbaar. Elke rekening is voor een specifieke kas bedoeld, die door een of twee personen beheerd wordt. Jaarlijks wordt voor elke kas een verslag van inkomsten en uitgaven gemaakt. Dit verslag wordt door een kascommissie gecontroleerd en aan de gemeenteraad ter goedkeuring voorgelegd. Het boekjaar valt samen met het kalenderjaar.
Beschrijving van de doelstellingHet organiseren van bijeenkomsten voor christenen in Barneveld die een gemeenschap vormen onder de naam Vergadering van Gelovigen. In deze samenkomsten is iedereen van harte welkom. Daarnaast willen we ons uitstrekken naar anderen in Barneveld in de vorm van het verspreiden van het Evangelie van Jezus Christus, de Zoon van God en waar nodig en mogelijk het geven van praktische hulp.
Hoofdlijnen beleidsplan 2020 – 2024Beleidsplan 2020-2024


Gegevens 2020
Verslag van uitgeoefende activiteitenActiviteitenoverzicht 2020
Financiële verantwoordingKas 1 en 3
Kas 2 (Zorg voor anderen)
Kas Huishouding
Begroting 2021 voor Kas Huishouding


Gegevens 2019
Verslag van uitgeoefende activiteitenActiviteitenoverzicht 2019
Financiële verantwoordingKas 1 en 3
Kas 2 (Zorg voor anderen)
Kas Huishouding


Gegevens 2018
Verslag van uitgeoefende activiteitenActiviteitenoverzicht 2018
Financiële verantwoordingKasverslagen 2018
Hoofdlijnen beleidsplan 2018 – 2023Beleidsplan 2018-2023


Gegevens 2017
Verslag van uitgeoefende activiteitenActiviteitenoverzicht 2017
Financiële verantwoordingKasverslagen 2017