Wie zijn wij?

Wij zijn christenen, wij geloven dat Jezus Christus Gods Zoon, voor onze zonden gestorven is en dat Hij is opgestaan uit de dood. Wij willen God de Vader en Jezus Christus Zijn Zoon eren en naar Zijn wil leven, volgens Zijn Woord de Bijbel.

Ook in onze samenkomsten willen wij zo dicht mogelijk komen bij wat wij in de Bijbel vinden. Wij hebben geen aangestelde voorgangers.

De persoon van Christus staat centraal in ons leven en in ons samenkomen als christenen. We willen elkaar als gelovige mensen aanmoedigen om Hem na te volgen in ons leven en zoals Hij zegt: God de Vader lief te hebben boven alles en de mensen om ons heen als ons zelf. Samen zullen we dan ervaren wat het is om een grote familie van God te zijn! Hierbij weten we ons verbonden met allen die de Here Jezus kennen en liefhebben. Graag werken we ook samen met gelovigen buiten onze kring.

In onze samenkomsten mogen de Broeders, onder leiding van de Heilige Geest, een dienst verrichten zoals: het uitspreken van een gebed het opgeven van een lied, voorlezen uit de Bijbel of een woordverkondiging doen.

In de onze eredienst willen wij de Heere Jezus en God onze Vader danken voor alles wat Zij voor ons hebben gedaan. Wij zingen en bidden en lezen uit de Bijbel. De broeders hebben hierin een leidende rol.

In het tweede deel van de samenkomst luisteren wij naar wat God tot ons te zeggen heeft vanuit de Bijbel, hiervoor gebruikt Hij èèn of meerdere broeders, die zich door Hem geroepen weten.

Elke woensdag hebben wij bidstond, voordat we daarmee beginnen kan iedereen onderwerpen of personen naar voren brengen waarvoor gebed nodig is, de bidstond word afgesloten met een lied waarna er ruimte is voor ontmoeting en koffie/thee. Èèn keer in de veertien dagen is er na de bidstond een Bijbelbespreking. Dan wordt er een gedeelte uit de Bijbel door een broeder ingeleid en daarna wordt er met elkaar over nagedacht.

De bidstonden en Bijbelbesprekingen rouleren langs verschillende adressen.

De Gemeente staat onder het gezag van de Here Jezus en Hij geeft aan allen in Zijn gemeente daarvoor Zijn Woord en Geest.Oudsten en anderen, die een taak verrichten, doen dat in biddend opzien naar Hem die ons geroepen heeft.

Dopen doen wij door onderdompeling na persoonlijke bekering en geloof. Gelovigen die een andere visie op de doop hebben zijn bij ons eveneens welkom.

 

Het geven van een financiële bijdrage gebeurt op vrijwillige basis en willen we zien als een offer voor de Heer.

Uit het voorgaande mag u weten dat u bij ons van harte welkom bent. Als u in ons midden zou willen deelnemen aan de broodbreking dan vinden we het fijn om voor de samenkomst met u te spreken. Wij belijden dat er één wereldwijde gemeente van gelovigen is.

Graag willen we u ontmoeten!

 


Plaats een Reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *